Preventivní revize a kontroly

kanalizace je nedílnou součástí každé užívané nemovitosti – ať už pozemku nebo stavby.
Naše společnost zajišťuje služby v oblasti kanalizace, a to jak soukromé, soukromých (domovních) sítí nebo přípojek, tak i veřejné kanalizační sítě. Provádíme nejenom výkopové a bezvýkopové opravy kanalizační sítě, ale také i její preventivní revize a kontroly, nebo výstavbu kanalizačních a vodovodních přípojek. V Praze a Středočeském kraji pro Vás také zajišťujeme havarijní službu.

Kanalizace – trasování

Mezi služby, které Vám naše společnost nabízí, patří i tzv. trasování kanalizace. Trasování využíváme zejména v takových případech, kdy neznáme průběh kanalizačního potrubí. To se stává tehdy, když není k dispozici projektová dokumentace nebo když skutečný stav neodpovídá dokumentaci. Při trasování využíváme hlavně radiosondu.

Štítky: