Archive for the Kanalizace Tag

Preventivní revize a kontroly

kanalizace je nedílnou součástí každé užívané nemovitosti – ať už pozemku nebo stavby. Naše společnost zajišťuje služby v oblasti kanalizace, a to jak soukromé, soukromých (domovních) sítí nebo přípojek, tak […]

Read More...